Ustajnenie koní


Cena 100€/mesiac

Sme tá najlepšia voľba

Ak máte koňa, pre ktorého chcete zabezpečiť plnohodnotný život uprostred panensky čistej prírody, na priestranných pastvinách s kvalitnou pašou na vápencovom podloží a obohatenou minerálmi. Zahŕňa taktiež dokrmovanie, čistenie a ostatnú starostlivosť o ne.


0914 102 651